top of page

Magiczny Zakątek

Malowanie palcami
Wpisowe

500 zł

jednorazowo

Rysunki dzieci
Czesne

od 800 zł 

do 1300 zł *

miesięcznie

Urządzone Donuts
Wyżywienie

15 zł

dziennie

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin opieki

- wówczas indywidualnie ustalamy wysokość czesnego.

Wpisowe

 Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w żłobku, pokrywa koszty adaptacji

oraz wyprawkę plastyczną na czas uczęszczania do placówki

500 zł

Wyżywienie

Świadczone jest przez firmę cateringową.

Obejmuje 4 posiłki dziennie:

- śniadanie

- zupę

- drugie danie

- podwieczorek.

Dzienny koszt wyżywienia to 15 zł

Adaptacja

Każdemu dziecku przysługuje tydzień adaptacji .

W ramach adaptacji zapewniamy dwugodzinną opiekę  przez tydzień przed przyjęciem *

Czesne

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego czesnego, gdy dziecko uczęszcza do żłobka w niepełnym wymiarze godzinowym.  Czesne
od 800 zł do 1300 zł *

*) przed rozpoczęciem adaptacji należy uiścić opłatę wpisową

*) ograniczona pula miejsc w ramach indywidulanych godzin opieki

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności
z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty prosimy wnosić na rachunek:

Santander nr 26 1090 2590 0000 0001 3680 9008

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz ilość dni z wyżywieniem

np. Janek Kowalski - 17 dni

bottom of page