Magiczny Zakątek

Malowanie palcami
Wpisowe

400 zł

jednorazowo

Rysunki dzieci
Czesne

od 350 zł 

do 1100 zł *

miesięcznie

Urządzone Donuts
Wyżywienie

12 zł

dziennie

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin opieki

- wówczas indywidualnie ustalamy wysokość czesnego.

Wpisowe

 Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w żłobku, pokrywa koszty adaptacji

oraz wyprawkę plastyczną na czas uczęszczania do placówki

400 zł

Wyżywienie

Świadczone jest przez firmę cateringową.

Obejmuje 4 posiłki dziennie:

- śniadanie

- zupę

- drugie danie

- podwieczorek.

Dzienny koszt wyżywienia to 10 zł

Adaptacja

Każdemu dziecku przysługuje tydzień adaptacji .

W ramach adaptacji zapewniamy dwugodzinną opiekę  przez tydzień przed przyjęciem

Karnety

Opieka:   

 tygodniowa   
– 350 zł

Drodzy  Rodzice 

proponujemy  opiekę nad dziećmi w ramach karnetów.

Opieka
w ramach karnetów

Drodzy Rodzice, 

proponujemy Wam niecodzienną formę opieki
 nad Waszymi dziećmi.

W naszej placówce możecie zostawić swoją pociechę w rękach profesjonalnej kadry pedagogicznej
w dowolnym ustalonym przez siebie terminie,
bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy.

Zapewniamy bezpieczne warunki, zbliżone do warunków domowych.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności
z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty prosimy wnosić na rachunek:

Santander nr 26 1090 2590 0000 0001 3680 9008

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz ilość dni z wyżywieniem

np. Janek Kowalski - 17 dni