Magiczny Zakątek

400 zł

jednorazowo

od 300 zł 

do 1000 zł *

miesięcznie

11 zł

dziennie

* Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin opieki

- wówczas indywidualnie ustalamy wysokość czesnego.

Wpisowe

Bezzwrotna opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w żłobku na czas zawarcia umowy oraz wyprawkę plastyczną na czas uczęszczania do placówki

300 zł

Wyżywienie

Świadczone jest przez firmę cateringową.

Obejmuje 4 posiłki dziennie:

- śniadanie

- zupę

- drugie danie

- podwieczorek.

Dzienny koszt wyżywienia to 10 zł

Adaptacja

Każdemu dziecku przysługuje tydzień adaptacji  GRATIS.

W ramach adaptacji zapewniamy dwugodzinną opiekę  przez tydzień przed przyjęciem

Karnety

Opieka:   jednodniowa

– 150 zł

  dwudniowa   
 – 200 zł

  trzydniowa   
 
– 250 zł

 tygodniowa   
– 300 zł

Drodzy  Rodzice 

proponujemy  opiekę nad dziećmi w ramach karnetów.

Opieka
w ramach karnetów

Drodzy Rodzice, 

proponujemy Wam niecodzienną formę opieki
 nad Waszymi dziećmi.

W naszej placówce możecie zostawić swoją pociechę w rękach profesjonalnej kadry pedagogicznej
w dowolnym ustalonym przez siebie terminie,
bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy.

Zapewniamy bezpieczne warunki, zbliżone do warunków domowych.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uregulowania płatności
z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty prosimy wnosić na rachunek:

Santander nr 26 1090 2590 0000 0001 3680 9008

w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz ilość dni z wyżywieniem

np. Janek Kowalski - 17 dni

Magiczny Zakątek

ul. Osowska 22, 81-046 Gdynia

tel. +48 724 245 777

mail: magicznyzlobek@wp.pl

  • Facebook