Magiczny Zakątek

Szanowni Rodzice

dla Waszej wygody zamieszczamy na stronie dokumenty w wersji elektronicznej.

Wypełnione i podpisane dokumenty możecie dostarczyć do naszej palcówki osobiście, w sposób tradycyjny - poprzez pocztę
oraz w wersji elektronicznej na naszą skrzynkę mailową.

1

Karta zgłoszenia

2

Wyprawka

3

Wypowiedzenie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W ŻŁOBKU:

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:

1.W dniu przyjęcia do Placówki dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

2.Do Placówki nie są przyjmowane dzieci chore.

3.Każde dziecko, korzystające ze świadczeń Placówki, powinno być przyprowadzane i odbierane przez Rodziców/Opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ze wskazaniem imiennym.

4.Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Statutu Placówki.

Magiczny Zakątek

ul. Osowska 22, 81-046 Gdynia

tel. +48 724 245 777

mail: magicznyzlobek@wp.pl

  • Facebook